Save Nature

W Velvet CARE troszczymy się o środowisko naturalne. Podejmujemy działania, które przynoszą konkretne korzyści dla naszego otoczenia. „Save Nature” symbolizuje ekologiczne rozwiązania stosowane w naszej firmie.

Nasze dotychczasowe działania

Jako lider rynkowy najwięcej wymagamy od siebie. Jesteśmy świadomi, że nasza działalność wywiera wpływ na środowisko naturalne, dlatego pracujemy nieustannie, aby ograniczać ten wpływ i ulepszać nasze produkty, metody ich wytwarzania, i w zrównoważony sposób wykorzystywać surowce używane podczas produkcji.

Znak Save Nature

Od wielu lat w Velvet CARE udoskonalamy nasz proces produkcyjny wyrobów marki Velvet, dbając o ochronę środowiska. Pracujemy w wielu obszarach i chcemy podzielić się z Wami informacjami o tym jakie podejmujemy działania.

Na produktach marki Velvet pojawia się znak „Save Nature” symbolizujący naszą troskę o środowisko w pięciu obszarach:

  • ochrona zasobów leśnych,
  • recykling opakowań oraz surowców,
  • oszczędne wykorzystywanie wody w procesie produkcyjnym,
  • redukcja ilości wykorzystywanego plastiku,
  • zmniejszenie emisji spalin.

Podejmowane w tych obszarach inicjatywy są przykładem tego, co firma może realnie zrobić dla ochrony środowiska. Wierzymy, że mogą one inspirować i zachęcać do działania. Dlatego poniżej przedstawiamy nasze główne osiągnięcia.

Ochrona zasobów leśnych

W naszej fabryce do wytwarzania bibułki stosujemy celulozę. Wykorzystywany w procesach produkcyjnych surowiec pochodzi z leśnych zasobów całkowicie odnawialnych, objętych międzynarodowymi certyfikatami odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki leśnej FSC® i PEFC™. To oznacza, że używamy celulozy wyłącznie z certyfikowanych i kontrolowanych źródeł.

W Velvet CARE staramy się również ograniczać transporty z daleka, by nie generować zbędnych emisji spalin i gazów cieplarnianych do środowiska. Od momentu powstania firmy sprowadzamy celulozę głównie z Europy. To główny surowiec wykorzystywany w naszej fabryce.

Szukaj certyfikowanych produktów Velvet CARE z logo FSC® (FSC-C119667) lub PEFC™ (PEFC/32-31-086) w naszej ofercie.

Dowiedz się więcej:
www.pefc.pl
pl.fsc.org/pl/o-fsc