Eco Agenda

Osiągać więcej, zużywać mniej to motto, które determinuje nasze codzienne działania w Velvet CARE i określa nasze plany na przyszłość.

Eco Agenda

Poprawa stanu naszego środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Velvet CARE od początku istnienia firmy. Dlatego też stworzyliśmy Eco Agendę, czyli listę działań, które chcemy zrealizować w imię starań o lepsze jutro naszej planety, nas samych i przyszłych pokoleń.

Naszym celem jest racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i umiejętności: produktów, procesu produkcyjnego, ludzi, komunikacji z konsumentami, tak aby wspierać pożyteczne i mądre działania ukierunkowane na ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Dowiedz się więcej na: www.velvetcare.pl/eco-agenda-2025/